Tööstuse 43, Tallinn, Eesti
Kauplus +372 508 3309
Töökoda +372 5301 8568

Tähesaju tee 31, Tallinn Eesti
Kauplus +372 5885 7752
Töökoda +372 5301 6938

info@velomarket.ee

Üldinfo +372 508 3309

Jalgratta kasutusjuhend


Garantii katab tootmisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärasel kasutamisel garantiiaja sees. Velomarketi lõppkasutaja garantii katab ainult seadmeid, mis on ostetud eraisiku poolt isiklikuks kasutamiseks. Tehnilised näitajad nagu elektrijalgratta sõiduulatus ja ronimisvõime sõltuvad sõitja kaalust, teeoludest, sõidukiirusest ja tuulesuunast. Need ei ole tagatud vaid on välja toodud võrdlusena. Eelnimetatud väärtused ei saa olla garantiinõude aluseks.

Elektriliste kergliikurite garantii järgmistel perioodidel või läbisõiduni 2000 km, olenevalt sellest, kumb täitub varem:

 • Kõik kergliikuri komponendid välja arvatud kuluosad ja aku – 24 kuud
 • Aku – 12 kuud

Kuluosad

Kuluosad ei kuulu garantii alla. Kuluosade hulka kuuluvad rehvid, piduriklotsid, pidurikettad, piduritrossid, käepidemed, voltimismehhanismi liikuvad osad, lahtised poldid, tihvtid, kuullaagrid jne. Kasutaja vastutab seadme tehnilise seisundi kontrollimise ja vajadusel hooldamise eest enne iga sõitu. Tagamaks garantii kehtivust ja seadme korrasolekut tuleb seda hooldada kord aastas või läbisõidu järgi 300 km ja pärast seda iga 1000 km tagant. Hooldust teostab Velomarket OÜ.

Garantii ei kehti juhtudel:

 • Toote seeria- ja mudelinumbrit on muudetud, see on eemaldatud või mitteloetav.
 • Toote konstruktsiooni on omavoliliselt muudetud või kui toode ei ole toodud Velomarketi töökotta/Velomarketi poolt aktsepteeritud remonditöökotta.
 • Müüja ei vastuta defektide eest, mis on tingitud normaalselt kulumisest, sihtotstarbelise kasutamise seisukohalt ebaolulised vead (nt. kriimustused), ratta kasutamisest võistlusolukorras või ekstreemsetes tingimustes, hüppamisest, kukkumisest, hooletusest, tehniliselt mittekorras ratta kasutamisest, ebaõigetest sõiduvõtetest või pidurdamistest.
 • Toodetele, millel on vale või puuduv dokumentatsioon ja millel puudub originaalarve.
 • Toodetele, mida on mis tahes viisil tuunitud või ümber ehitatud (elektroonika või mehhaanika).
 • Toodetele, mida on volitamata remonditöökoda/inimesed parandanud (või üritanud parandada). Kuluosi nagu rehvid, piduriklotsid jne, mille remont ei vaja korpuse avamist võib kasutaja ise vahetada või remontida. Soovi korral võib pöörduda ka Velomarketi teenindusse.
 • Toodetele, mida on laaditud muu laadijaga kui originaallaadija või pole jälgitud kasutusjuhendis välja toodud laadimise juhiseid.
 • Toodetele mille kahjustused on põhjustatud väärkasutamise ja/või hooletusse jätmise või kasutusjuhendis toodud juhiste mittejärgimise tõttu.
 • Kahjustused, mis on põhjustatud seadme kandevõime ületamisest, trikisõidust, võistlustel osalemisest, kukkumisest või põrutusest.
 • Kahjustused, mis on põhjustatud kokkupuutest äärmuslike temperatuuride või tulega.
 • Toodetele, mille kasutamist on jätkatud pärast parandamist vajavate vigade tuvastamist.
 • Kahjustustele, mis ei tulene tootmisdefektidest.
 • Normaalsele kulumisele.
 • Vedelikukahjustustele.
 • Garantii ei kehti kasutatuna ostetud seadmetele ja/või äriliseks otstarbeks ostetud seadmetele. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast, mis on välja toodud toodete tehniliste andmete juures. Kui tehasegarantiid ei ole toote tehniliste andmete tabelis välja toodud, siis puudub antud tootel tehasegarantii.

Tarbijal ei ole õigus tootel esinevate kõrvaldatavate pisipuuduste esinemisel nõuda asja eest makstud raha tagastamist. Käesolevad tingimused ei piira ega takista klienti Eesti Vabariigi seadustest tulenevate õiguste kasutamisel.